ارسال

43 هزار تجمع اعتراضی، طی 5 سال، کارنامه مردمی که در مقابل رژیم سر فرود نیاورده اند


2018-01-14| ۱۳۹۶-۱۰-۲۴

بنا به گزارش خبرگزاری دولتی "ایرنا"، "سلمان سامانی"، سخنگوی وزارت کشور، روز شنبه ۲۳ دیماه در یک نشست خبری اعتراف کرده است که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون ۴۳ هزار تجمع با مجوز و بدون مجوز در سراسر کشور برگزار شده است. با محاسبه این آمار که سخنگوی وزارت کشور ارائه داده است، روشن می شود که در هر روز کار دولت آقای روحانی حدود ۳۰ تجمع برگزار شده است. این سخنان در حالی بیان شده است که کمتر کسی نمونه ای سراغ دارد، وزارت کشور مجوزی برای راه‌پیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی صادر کرده باشد. چنین آماری در عین اینکه بسیار بیشتر از اخبار انتشار یافته از کانالهای رسمی و یا از منابع خبری اپوزسیون است، اما به واقعیت بسیار نزدیک است و نه تنها در دوره دولت روحانی بلکه حداقل از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق مدام بر همین روال بوده است.

با توجه به اینکه سخنگوی وزارت کشور چنین آماری را به عنوان نشانه وجود دموکراسی در ایران ارائه داده است، اولا، بدون شک مراسم های فرمایشی و دولتی را به حساب نیاورده است و ثانیا، سخنگوی وزارت کشور راجع به تعداد افراد دستگیر شده، تعداد افراد اعدام شده، تعداد افراد از کار و از تحصیل اخراج شده، تعدا دفعاتی که این تجمع ها مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفته اند، تعداد کارگرانی که شلاق خورده اند و موارد مشابه دیگر، چیزی نمی گوید تا پته دموکراسی ادعایی وی روی آب نیفتاد. اما با همه اینها این واقعیت که سخن گوی وزارت کشور بدان اذعان کرده است، برای مبارزین پیشرو راه رهائی از دست رژیم اسلامی، از زاویه دیگری قابل بررسی است.

این آمار نشان می دهد که اکثریت مردم ایران و در راس آنها کارگران و زنان و مردم ستمدیده و محروم، علیرغم سرکوبها و بگیر و ببندها ، هرگز به وضع موجود تمکین نکرده اند و طی این سالها، بنا به مشاهدات عینی و به ویژه بنا اعتراف خود رژیم، مدام برای احقاق حقوق پایمال شده خود مبارزه کرده اند و در مقاطعی به خیزشهای گسترده سراسری نیز منجر شده است. یعنی آنها، این مردم ، وظیفه خود را به خوبی انجام داده اند، آنها به استثمار و بیعدالتی و ستمگری، تمکین نکرده اند. این پیشروان انقلابی، احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست، فعالین آگاه جنبش های اجتماعی هستند، که آنها نیز باید به وظیفه خود تمام و کمال عمل کنند. کافی بود این نیروی واقعا موجود اپوزسیون چپ، از خودپسندی و خود فریبی و تنگ نظری های سکتاریستی و وحدت شکنانه رایج، فاصله بگیرد، آنرا به درون جنبشهای اجتماعی جاری هم سرایت ندهد، کارنامه خود را با دیدی انتقادی مرور کنند و کمبودهای آنرا بشناسند، اصلاح کنند تا در همین مقطع نیز از لحاظ کارکرد این نیروها، شاهد نتایج امیدوار کننده تری باشیم.

کارگران برای حقوق روزمره خود مبارزه میکنند و دیکتاتوری حاکم، آنها مورد حمله قرار میدهد، بدین ترتیب رژیم خود عرصه مبارزه سیاسی را بر روی آنان می گشاید. اعتراضات و مبارزات کارگری در این سالها و دخالت و رودر روئی نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم با کارگران در جریان این مبارزات جنبش کارگری ایران را بشدت سیاسی کرده است. کارگران در این مبارزات نه تنها به ماهیت سرمایه داران بلکه به ماهیت طبقاتی دولت جمهوری اسلامی و قوانین آن نیز پی برده اند.

فعالین عرصه های مختلف مبارزه مدنی و اجتماعی، در اولین قدم، خود را در مقابل کل ساختار و سیاست و ایدئولوژی رژیم حاکم می یابند و سیاسی بودن ماهیت حرکت خود را در می یابند. این واقعیتها طی چند دهه اخیر طیفی از چهره های کارآزموده و پیشرو را پرورش داده است که ماتریال انسانی شکل گیری یک رهبری کارا، روشن بین و مورد اعتماد را تشکیل میدهند. بنابر این بستر مناسبی برای رشد نیروهای کمونیست و انقلابی وجود دارد. می توان امیدوار بود و تجربه انقلابهای بزرگ هم همین را نشان میدهد که تداوم مبارزات جاری، در اشکال مختلف از تظاهرات خیابانی تا تجمع های اعتراضی، تا اعتصابهای توده گیر و سراسری، به طبقه کارگر و نیروهای پیشرو جامعه فرصت خواهد داد تا رهبری سیاسی و بدیل انقلابی خود را گام به گام شکل بدهند.

آنچه که در روزهای گذشته در هماهنگ کردن مبارزات مردم در شهرهای مختلف نقش موثری ایفا کرد، به هم مرتبط شدن این مبارزات از طریق شبکه های اجتماعی، یعنی به کار گیری ابزار مدرنی بود که امروز به یمن تحولات تکنولوژیک در دسترس همگان قرار دارد. در غیاب تشکلهای توده ای و سرکوب شدید فعالیتهای حزبی، به هم مرتبط شدن فعالین پیشرو و هماهنگی شعارها از این طریق میتواند، جنبش کارگری و توده ای را در برداشتن گامهای بعدی یاری دهد.

خیزش انقلابی جوانان و مردم زحمتکش و محروم، که با دستان خالی در مقابل ارتجاع اسلامی سینه سپر کردند، اگر امید به رهائی را در دل این جامعه زنده کرده است، نقاط ضعف نیروهائی را هم که این جنبش در محتوای واقعی خود متعلق به آنهاست، آشکار کرده است. باشد که برای برطرف کردن این نقاط ضعف آستین ها را بالا بزنیم.

آخرین سخن روز