ارسال

یاداشت روز:


2017-01-05 | ۱۳۹۵-۱۰-۱۶

روز یکشنبه دوازدهم دیماه ١٣٩٥ خورشیدی مصادف با اولین روز سال ٢٠١٧ میلادی، روزی تاریخی و شورانگیز در شهر همیشه سرخ سنندج اتفاقی که به تاریخ مبارزاتی و آزادیخواهانه مردم اضافه شد.

جریان از این قرار بود که حدود هفت سال پیش از این در نزاعی میان دو نو جوان بنامهای هیمن اورامی نژاد و پوریا ابوالقاسمی متاسفانه منجر به آن شد که پوریا جانش را از دست بدهد. در آن هنگام واقعه هیمن هفده ساله بود به زندان بقول خودشان زیر سن محکوم میشود .

پوریا ابوالقاسمی تنها فرزند خانواده بود که برای پدر و مادر داغدیده جانکاه و دردناکتر و فراموش نشدنی . در این سالهای دردناک برای هردو خانواده ،تلاشهائی میشد تا بلکه شرایطی فراهم گردد تا بخششی صورت گیرد تا خانواده های دیگری هم داغدار نشده و خون با خون پاسخ نگیرد و این قانون قصاص عصر حجری ارتجاعی اجرا نشود و آن موقعیتی که رژیم اسلامی را برای رشد کینه و نفرت بیشتر در میان مردم به نتیجه نرسد، با پا در میانی مردم شرافتمند و آزاده و مخالف اعدام و مرور زمانی که بر مرگ این جوان گذشته و تماسهای مکرر با خانواده ها درگیر ماجرا در آخرین دقایق اجرای حکم، تماسهای مکرر با زندان و بیدادگاههای رژیم و کمپینی انسانی و بجا سرانجام صبح روز موعود فرا رسید و روح بخشندگی و انسانی مادر و پدر داغدیده پوریا فضائی فراهم نمود که همگی مردم شهر در شور و شوق به انزوا کشاندن سیست قصاص و قتل در برابر قتل که به غیر از کینه و نفرت شدیدتر و بی اعتمادی روزافزون دستاورد دیگری متصور نیست که آنهم خواست رژیمی توتالیتر و ارتجاعی را برآورد مینمود.

با این حرکت انسانی و بخشش و فضای گرم و صمیمانه و مردم شریک در بوجود آوردن این صحنه های پر شور، خوشحالی زیادی در دل مردم بوجود آورد و پس از لغو حکم اعدام که با تائید مادر و پدر داغدیده و شرافتمند پوریا

آغاز شد،مردم شهر سنندج با رفتن به منزل آنها و ادای احترام به آنها در تصمیمی دسته جمعی و پرشور بر مزار این پوریا در گورستان بهشت محمدی حاضر گشته و با گلباران کردن مزار این جوان در عین حال همدردی با خانواده قربانی همگی در شوری وصف ناپذیر این سیاست قصاص و خون در برابر خون را به سخره گرفته و فضائی انسانی و احترام به حق حیات و نه به اعدام را با کردارشان به نمایش گذاشتند.

درود بر آزادگان و دست اندرکاران این حرکت انسانی و درود بر خانواده پوریا ابوالقاسمی که این یکپاچگی و تعهد به زندگی را مهر تائید گذاشتند.این حرکت قدردانی چشمگیر مردم سنندج از خانواده پوریا ابوالقاسمی ست .

زنده باد زندگی !

نه به اعدام و قصاص...!

سوم ژانویه ٢٠١٧ میلادی

اردشیر نصراله بیگی

آخرین مطالب