ارسال

تظاهرات ضد دولتی در بحرین


2018-01-13| ۱۳۹۶-۱۰-۲۳

به گزارش "خبرگزاری فرانسه" روز شنبه 23 دیماه، شمار زیادی از مردم بحرین علیه رژیم این کشور دست به تظاهرات سراسری زدند.

بر اساس این گزارش، تظاهرات بحرینی ها علیه آل خلیفه در مناطق مختلفی از جمله "ابوصیبع، الشاخوره، کرانه و السهله الجنوبیه" برگزار شد. بحرینی ها در جریان این تظاهرات، با سر دادن شعارهایی نسبت به صدور احکام اعدام علیه شماری از جوانان محبوس در زندان اعتراض کردند. معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی توقف هرچه سریعتر قلع و قمع مخالفان دولت را خواستار شدند. گفتنی است، دادگاه نظامی آل خلیفه اخیرا شش نفر از جوانان بحرینی را به اتهامات واهی به اعدام محکوم کرده است.

آخرین خبرهای جهان