ارسال

اعتصاب سراسری در یونان در اعتراض به سیاست های نئولیبرالی


2018-01-12| ۱۳۹۶-۱۰-۲۲

اتحادیه های کارگری یونان در اعتراض به احتمال تصویب لایحه سیاست های نئولیبرالی دولت این کشور در پارلمان، اعتصاب کردند.
روز جمعه 22 دیماه کارگران در آتن دست به اعتصاب 24 ساعته زده و پایتخت یونان را به تعطیلی کشاندند. به دنبال این اعتصاب، متروی آتن مختل شد. کارگران کشتی‌ها و پزشکان در بیمارستان‌های دولتی نیز دست از کار کشیدند. پارلمان یونان قرار است در ازای دریافت کمک‌های مالی بیشتر، لایحه جدیدی از سیاست های ریاضتی را تصویب کند. این لایحه که قرار است پارلمان یونان در روز پانزدهم ژانویه آن را تصویب کند، شامل اجرای اصلاحاتی می‌شود که سبب کاهش مزایای خانواده‌ها می‌شود و درخواست برای اعتصاب را از سوی اتحادیه‌ها دشوار می‌کند.

آخرین خبرهای جهان