ارسال

قربانیان دو حمله مرگبار در افغانستان


2017-08-12 | ۱۳۹۶-۰۵-۲۱

بنابه گزارشات منتشره، در جریان برخورد یک موشک به یک منزل مسکونی و همچنین حمله مسلحانه به مسجدی در ولایت تخار افغانستان دستکم 57 تن کشته و زخمی شدند.
برپایه گزارشات مزبور، مقامات محلی ولایت فاریاب در شمال افغانستان می‌گویند در نتیجه برخورد یک موشک به یک منزل مسکونی، سیزده نفر در این ولایت کشته شدند. به گفته ادعای این مقامات زمانی که نیروهای امنیتی قصد هدف قرار دادن نیروهای طالبان را داشتند، این موشک اشتباها به این منزل برخورد کرده است. گفته می‌شود که بیشتر قربانیان کودکان بودند. همچنین در حمله مسلحانه به مسجدی در ولایت "تخار" افغانستان، 4 تن کشته و 40 نفر زخمی شدند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته ا ست.

آخرین خبرهای جهان