ارسال

مرگ دهها کودک ظرف پنج روز در بیمارستانی در هند


2017-08-12 | ۱۳۹۶-۰۵-۲۱

به گزارش "بی بی سی" مرگ ۶۰ کودک ظرف پنج روز در بیمارستانی دولتی در ایالت "اوتارپرادش" هند به یک فاجعه ملی تبدیل شده است.
برپایه این گزارش، مقامات این بیمارستان به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی خود به یک عرضه‌کننده تجهیزات، قادر به تامین گاز در مخازن اکسیژن نبودند. این کم توجهی و کاهش فشار گاز در مخازن اکسیژن، موجب شد 60 کودک بستری شده در این بیمارستان به دلیل کمبود اکسیژن جان خود را از دست بدهند. بسیاری از کودکانی که در این بیمارستان جان خود را از دست داده اند نوزادان چند روزه بودند. گفتنی است مرگ این تعداد کودک ظرف پنج روز موجی از خشم ایجاد کرده است. معترضان خطاب به وزیر این ایالت گفته اند باید برای اصلاح "نظام فاسد درمانی" در این ایالت اقدام کند. در غیر این صورت دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.

آخرین خبرهای جهان