ارسال

افزایش قاچاق انسان و برده داری نوین در بریتانیا


2017-08-11 | ۱۳۹۶-۰۵-۲۰

آژانس ملی مبارزه با جرایم در بریتانیا هشدار داده است که شمار قربانیان "برده‌داری نوین و قاچاق انسان" در این کشور بسیار وسیع تر از آن است که پیش تر گمان می شد و شمارش به ده ها هزار نفر می رسد.
آژانس مبارزه با جرایم، تخمین زده است که طی سه سال گذشته، شمار قربانیان برده‌داری نوین و قاچاق انسان در بریتانیا بیش از دو برابر شده است. به گفته آژانس جرایم ملی، در حال حاضر، بردگان نوین در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند پردازش مواد غذایی، ماهیگیری، کشاورزی، ساختمان، خدمات خانگی و کارواش‌ها به کار گرفته می‌شوند و بهره‌کشی از آنان دیگر به مواردی مانند اجبار به خودفروشی محدود نمی‌شود. قربانیان، اغلب از کشورهای اروپای شرقی، ویتنام و نیجریه هستند و شمارشان به لحاظ زن یا مرد بودن، تقریبا برابر است.

آخرین خبرهای جهان