ارسال

حمله به تحصن نوجوانان افغانستانی در استکهلم


2017-08-10 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۹

به گزارش "رویترز" روز چهارشنبه گروهی از نژادپرستان سوئد به سمت نوجوانان پناهجوی افغانستانی هجوم بردند و سه نفر از آنان بر اثر پرتاب نارنجک دودزا توسط حمله کنندگان زخمی شدند.
نوجوانان پناهجوی افغانستانی پس از این حمله، همچنان به تحصن خود ادامه دادند. آنان بعد از این حمله محل تحصن خود را تغییر دادند و به سمت "مدبوریا پلاتسن" حرکت کردند . در جریان این تغییر مسیر شماری از تحصن کنندگان دست به تظاهرات زدند. معترضان خواستار توقف روند اخراج پناهجویان از این کشور شدند. گفتنی است این تحصن از روز پانزدهم مرداد آغاز شده و هنوز تاریخی برای پایان آن اعلام نشده است. تحصن کنندگان با ارسال نامه‌ای به رئیس کل اداره مهاجرت سوئد اعلام کردند "تا زمانی که خواسته‌هایشان محقق نشود، به اعتراض خود پایان نخواهد داد."

آخرین خبرهای جهان