ارسال

آغاز عملیات دیوار کشی در مرز ترکیه و ایران


2017-08-09 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۸

مقام‌های محلی در ترکیه اعلام کردند که این کشور ساخت دیوار در بخشی از مرز مشترک خود با ایران را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که بلوک‌های بتنی در حال انتقال به نقاط مرزی است. طبق این گزارش، مقام های ترکیه در خردادماه سال جاری اعلام کردند که قرار است در ۱۴۴ کیلومتر از مرز مشترک با ایران دیوار ساخته شود تا از این طریق از ورود نیروهای وابسته به پ ک ک و قاچاقچیان به داخل این کشور جلوگیری شود. این دیوار مشابه دیوار ۹۱۰ کیلومتری است که ترکیه در مرز خود با سوریه کشیده است.

آخرین خبرهای جهان