ارسال

تحصن پناهجویان افغانستانی مقابل پارلمان سوئد


2017-08-08 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۷

تعدادی از پناهجویان افغانستانی با تحصن در نزدیکی پارلمان سوئد در استکهلم، خواستار توقف روند اخراج پناهجویان از این کشور شدند.
این تحصن از روز پانزدهم مرداد آغاز شده و هنوز تاریخی برای پایان آن اعلام نشده است. این گروه با ارسال نامه‌ای به رئیس کل اداره مهاجرت سوئد اعلام کردند «تا زمانی که خواسته‌هایشان محقق نشود، به اعتراض خود پایان نخواهد داد. تحصن کنندگان نسبت به افزایش موارد رد درخواست پناهندگای پناهجویان افغانستانی معترض هستند.

آخرین خبرهای جهان