ارسال

تجمع معترضان فیلیپینی مقابل سفارت آمریکا در مانیل


2017-08-08 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۷

جمعی از مردم فیلیپین روز دوشنبه با شرکت در تجمعی مقابل سفارت آمریکا در مانیل پایتخت این کشور، نسبت به برخی تصمیم های اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا "آ.سه.آن" و ادامه فقر و نابرابری در منطقه اعتراض کردند.
معترضان این تجمع را همزمان با برگزاری مجمع امنیت منطقه ای اتحادیه جنوب شرق آسیا در پنجاهمین سالگرد تشکیل این اتحادیه منطقه ای در مانیل برگزار کردند. معترضان توافق های محرمانه آ.سه.آن و نابرابری ها و فقر مستمر را که هنوز بسیاری از مردم 10 کشور عضو، از آن رنج می برند، مورد انتقاد قرار دادند. معترضان که دست نوشته هایی همراه داشتند و با مقابله پلیس فیلیپین روبرو شدند، آسه.آن را به عنوان طبل تو خالی فرض کردند که تاثیری مقابل نابرابری ها نداشته است و همچنان این نابرابری ها و افزایش فقر در منطقه جنوب شرق آسیا ادامه دارد.

آخرین خبرهای جهان