ارسال

مفقود شدن هشت کارگر معدن در روسیه


2017-08-06 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۵

به گزارش بی بی سی" هنگامی که بیش از ۱50 کارگر در داخل معدن الماس روسیه در حال کار بودند، بخش زیرزمینی معدن را آب گرفت و هشت کارگر معدن در پی این حادثه مفقود شدند.
به گفته شرکت "آلروسا" که این معدن متعلق به آن است بسیاری از کارگران معدن "میر" در شرق سیبری نجات داده شده‌اند. با این حال، گزارش‌ها درباره این که مکان معدنچیان گمشده مشخص شده صحت ندارد و جستجو برای آنها ادامه دارد. گزارش شده که غواصان وارد این منطقه شده‌اند. این شرکت گفته است که تاکنون ۱۴۲ نفر نجات داده شده‌اند. به گفته کارشناسان معدن باز مجاور معدن میر، که تبدیل به یک گودال بزرگ شده و بزرگترین حفره حفاری در جهان است دیگر عملیاتی نیست، زیرا جای آن را معدن زیر زمینی گرفته است. اما پر شدن حفره بزرگ معدن قبلی با آب، احتمالا باعث وارد شدن آب به یکی از ایستگاه های پمپاژ معدن فعال شده است. وزارت امور اضطراری روسیه گفته است که حدود ۳۰۰ هزار متر مکعب آب وارد این گودال بزرگ شده که معادل ۱۲۰ استخر شنای المپیک است.

آخرین خبرهای جهان