ارسال

تظاهرات علیه تخریب مناطق سبز در اسپانیاد


2017-08-04 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۳

به گزارش منتشره،صدها تن از شهروندان اسپانیایی با برپایی تظاهرات در بندر بارسلون علیه گسترش صنعت توریسم و هتلداری در این بندر به عنوان عامل تخریب منطقه اعتراض کردند.
معترضان پیش از این نیز، روز ۲۰ ژوئیه، تظاهرات اعتراضی مشابهی در جزیره توریستی "مایورکا" در شرق اسپانیا برگزار کرده بود. معترضان می گویند "قصد آنها محکوم کردن تخریب مناطق توریستی و استثمار طبقه کارگر به خاطر گسترش صنعت جهانگردی و هتلداری است. این اعتراض‌ها به هیچ وجه خشونت آمیز نیست و آنها برای برگزاری یک سلسله از این تظاهرات در فصل تابستان برنامه‌ریزی کرده‌اند"

آخرین خبرهای جهان