ارسال

تجمع علیه سیاست های ترامپ در کارولینای شمالی


2017-08-04 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۳

به گزارش "یورونیوز" شهر "وینستون سلم" ایالت کارولینای شمالی روز پنجشنبه شاهد برگزاری تجمع اعتراضی علیه سیاست ‏های دولت ترامپ بود.‏
در این تجمع که در مرکز شهر وینستون سلم برگزار شد، راهپیمایان علیه ‏سیاست دولت ترامپ و افزایش هزینه های درمانی و آموزشی شعار سر دادند.‏ راهپیمایان همچنین به رویکرد ترامپ به موضوع تولید گازهای گل خانه ای و خروج از پیمان تغییرات اقلیمی اعتراض کردند.‏ تجمع کنندگان دولت ترامپ را متهم کردند که تنها به جیب سرمایه داران و ابرشرکت ها اندیشیده و می خواهد منافع طبقه متوسط و فقرا را به پای آنها قربانی کند. از هنگام روی کار آمدن ترامپ، سیاست های وی برای لغو بیمه اوباما و افزایش هزینه های درمانی و همچنین کاستن از بودجه ‏بخش های رفاهی و آموزش خصوصا، کاهش بودجه مدارس دولتی و کمک به دانش آموزان معلول، اعتراض های گسترده ای در ‏داخل آمریکا به دنبال داشته است.‏ این درحالی است که دولت ترامپ با افزایش چشمگیر بودجه نظامی سال آینده این کشور، از بودجه بخش های درمانی و آموزشی ‏کشور کاسته است.‏

آخرین خبرهای جهان