ارسال

بازداشت اتباع اروپایی در ترکیه به اتهام همکاری با نیروهای مبارز کردستان


2017-08-03 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۲

در روزهای اخیر دولت ترکیه تنی چند از اتباع اروپایی را به اتهام حمایت و همکاری با نیروهای مبارز کردستان در شمال سوریه، دستگیر و محاکمه کرده است.
روز پنجشنبه 12 مردادماه نیز رسانه های ترکیه از دستگیری یک تبعه فرانسه در استان "شرناق" ترکیه در نزدیکی مرز عراق و ترکیه خبر دادند. این فرد فرانسوی به همکاری و عضویت در یگان های مدافع خلق، "ی پ گ" متهم شده است. پیش از این نیز رسانه ها از دستگیری 2 تبعه جمهوری چک به اتهام مشابه توسط ترکیه خبر داده اند. در هفته گذشته نیز یک شهروند انگلیسی با اتهامات مشابه در ترکیه دستگیر شده بود.

آخرین خبرهای جهان