ارسال

تظاهرات مستمری بگیران در یونان


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

همزمان با بدتر شدن اوضاع نابسامان اقتصادی در یونان، هزاران نفر از بازنشستگان در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی و کاهش حقوق مستمری بگیران دست به تظاهرات زدند.
بازنشستگان و مستمری بگیران یونان برای دومین روز متوالی پس از اعتصابی سراسری و در حالی که نمایندگان پارلمان آماده می شدند تا به خواست وام دهندگان، از دستمزد حقوق بگیران برای سه سال دیگر بکاهند، به خیابانهای آتن سرازیر شدند. کاهش مستمری بازنشستگی یکی از برنامه های اصلی دولت یونان برای جلب کمک های مالی نهادهای بین المللی بوده است. به گزارش خبرگزاری ها، در 7 سال گذشته بیش از 12 بار میزان مستمری بازنشستگان یونانی کاهش یافته است.

آخرین خبرهای جهان