ارسال

اعتصاب سراسری در یونان


2017-05-18 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۸

بنابه گزارشات منتشره اعلام اعتصابات عمومی و سراسری توسط اتحادیه های کارگری و کارمندان و سندیکاها در یونان، باعث فلج شدن این کشور شد.
برپایه گزارشات مزبور، روز سه شبنه، اتحادیه سراسری کارگری "یه سه" بزرگترین اتحادیه سراسری یونان، اتحادیه سراسری کارمندان یونان "اد دی" ، اتحادیه سراسری کارگران مبارز "پامه" و تمام سندیکاها و اصناف کشور با انتشار بیانیه مشترکی، روز چهارشنبه را روز اعتصاب عمومی در کشور اعلام کردند. بر اثر این اعتصابات 24 ساعته که اولین اعتصاب بزرگ و سراسری یونان پس از روی کار آمدن دولت "سیریزا" در این کشور است، کلیه ادارات دولتی و خصوصی به تعطیلی کشانده شده است. در این اعتصاب ها که از ساعت شش بامداد روز چهارشنبه در سراسر یونان آغاز شده است، کلیه کارکنان بنادر، خطوط ریلی و اتوبوسرانی درون و برون شهری، کلیه ادارات دولتی و بخش خصوصی، مدارس، دانشگاه ها، مراکزعلمی، کارکنان بیمارستان های دولتی و بانک های دولتی و خصوصی دست از کار کشیدند. این اعتصاب سراسری به نشانه مخالفت با توافق دولت یونان با وام دهندگان و ارائه خواسته های وام دهندگان به پارلمان این کشور برای تصویب، صورت گرفته است. بر اساس این توافق، حقوق و مزایای بازنشستگان بازهم کاهش داده خواهد شد، اموال و شرکت های دولتی به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار می گردد، مالیات ها مجدداً افزایش می یابند و هزینه های ادارات دولتی و خدمات دولتی کاهش داده خواهند شد.

آخرین خبرهای جهان