ارسال

تظاهرات در استرالیا علیه وضعیت ناگوار پناهجویان این کشور


2017-11-04 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۳

هزاران نفر روز شنبه ١٣ آبانماه در شهر "ملبورن" استرالیا به خیابان‌ها آمدند تا نسبت به شرایط پناهجویان کمپ جزیره "مانوس" تظاهرات کنند.
سازمان ملل وضعیت پناهجویان این کمپ را «ناگوار» توصیف کرده است. در حال حاضر حدود ۶۰۰ پناهجو در کمپ جزیره مانوس هستند و در حالی که دولت استرالیا قصد دارد آنها را به کمپ دیگری در جزیره "پاپوآ گینه" بفرستد، این پناهجویان می‌گویند که انتقال آنها به یک کمپ دیگر احتمال مرگ و میر و آزار آنها را افزایش می‌دهد. دولت استرالیا از چهار روز پیش، ٩ آبانماه، توزیع مواد غذایی، آب و برق و همچنین سرویس‌های پزشکی را قطع کرده است. طبق قانون استرالیا همه پناهجویانی که سعی دارند خود را از دریا به مرزهای این کشور برسانند، باید به کمپ‌هایی منتقل شوند که در جزایر "مانوس" در گینه نو و همچنین "نائورو" در اقیانوس آرام تأسیس شده و از سوی دولت استرالیا اداره می‌شود.

آخرین خبرهای جهان