ارسال

اعتصاب و تجمع معلمان در اقلیم کردستان عراق


2017-11-01 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۰

گزارشات از اقلیم کردستان حاکی است که امروز چهارشنبه معلمان معترض در مقابل اداره آموزش و پرورش شهر سلیمانیه و چند شهر دیگر اقلیم کردستان تجمع کرده و اعلام کردند که در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان، اعتصاب می کنند.
همزمان معلمان شهر حلبجه نیز از امروز چهارشنبه اعتصاب خود را به مدت 15 روز آغاز کرده اند. معلمان شهر حلبجه اعلام کرده اند که در این مدت نیز ساکت نخواهند ماند و به اشکال مختلف دست به اعتراض خواهند زد. گزارشات حاکی است که در شهرهای کلار و کویه نیز معلمان معترض با خواست پرداخت حقوق های معوقه شان، دست به تجمع و اعلام اعتصاب کرده اند.

آخرین خبرهای جهان