ارسال

اعتراض دیده بان حقوق بشر به سرکوب حامیان استقلال کاتالونیا


2017-10-12 | ۱۳۹۶-۰۷-۲۰

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد، پلیس اسپانیا در مواجهه با تظاهرکنندگان حامیان استقلال در کاتالونیا به شکلی «افراطی» به قوه قهریه متوسل شده است.
بنا به اعلام این سازمان، ماموران پلیس اسپانیا در جریان برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا در برابر تظاهرکنندگان متوسل به باتون شدند که منجر به جراحت معترضان شد. دیده بان حقوق بشر می گوید گزارشهای زیادی مبنی بر سرکوب تظاهرکنندگان توسط پلیس در روز 9 مهرماه دریافت کرده است. همه پرسی استقلال کاتالونیا با وجود اینکه از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور «غیرقانونی» اعلام شده بود، در روز اول اکتبر برگزار شد. بنا به نتیجه اعلام شده، ۹۰ درصد شرکت کنندگان در این همه پرسی با استقلال کاتالونیا موافقت کردند.

آخرین خبرهای جهان