ارسال

افزایش 21 برابری گرسنگان در جهان


2017-10-12 | ۱۳۹۶-۰۷-۲۰

مدیر سازمان «کمک جهانی به گرسنگی» از افزایش 21 برابری گرسنگان در جهان پرده برداشت.
مدیر این سازمان در گفتگویی خبری، از این‌که در طول یک سال شمار گرسنگان جهان از ۳۸ میلیون نفر به ۸۱۵ میلیون نفر رسیده است اظهار نگرانی کرد. وی افزایش شدید شمار گرسنگان جهان در یک سال را جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی و فجایع اقلیمی عنوان کرد.

آخرین خبرهای جهان