20 تداوم آتش سوزی در کالیفرنیا و افزایش شمار کشته شدگان
 

ارسال

تداوم آتش سوزی در کالیفرنیا و افزایش شمار کشته شدگان


2017-10-11 | ۱۳۹۶-۰۷-۱۹

به گزارش مقام های محلی کالیفرنیا، روز چهارشنبه 19 مهرماه، آتش سوزی هایی که از یکشنبه شب در تاکستان های کالیفرنیا آغاز شده تاکنون ادامه داشته و موجب کشته شدن دستکم 17 نفر شده است.
بیش از 1500 واحد مسکونی و تجاری در چندین آتش سوزی جداگانه تخریب شده و هزاران نفر برای فرار از شعله های آتش که با وزش بادهای سخت به سرعت حرکت می کند، ناگزیر از ترک خانه هایشان شده اند. بیشترین خسارات را شهرستان های "سوناما و نپاولی" در شمال سانفرانسیسکو متحمل شده اند. به گفته رئیس پلیس سونوما، نزدیک به 200 تن از ساکنان این شهرستان با شروع آتش سوزی ناپدیده شده و اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. گفتنی است، مقام های محلی از احتمال افزایش شمار تلفات ناشی از آتش سوزی خبر می دهند.

آخرین خبرهای جهان