ارسال

هشدار مجمع جهانی اقتصاد نسبت به افزایش نابرابری درآمد


2017/01/11 | ۱۳۹۵-۱۰-۲۲

در آستانه نشست داوس، مجمع جهانی اقتصاد نسبت به افزایش نابرابریِ درآمدی هشدار داد.
مجمع جهانی اقتصاد هشدار داد مهمترین چالش اقتصادی در سال جاری میلادی، افزایش نابرابری درآمدها است. در گزارش این مجمع که در آستانه نشست داوس منتشر شد، افزایش نابرابری درآمدها به عنوان یکی از خطرهایی یاد شده که اقتصاد جهانی را تهدید می کند. طبق نتایج مطالعات صورت گرفته، در صورت ادامه روند فعلی، در سال آینده، ثروت یک درصد از ثروتمندترین افراد جهان، از ثروت 99 درصد دیگر بیشتر خواهد شد. نشست مجمع جهانی اقتصاد با حضور مقام های سیاسی و اقتصادی و همچنین کارشناسان مختلف از سراسر جهان از هفته آینده در داوس سوئیس آغاز به کار می کند.

آخرین خبرهای جهان