ارسال

وقوع دو انفجار مرگبار در افغانستان


2017/01/10 | ۱۳۹۵-۱۰-۲۱

بنابه گزارشات منتشره، در جریان وقوع دو انفجار در نزدیکی پارلمان افغانستان دهها تن کشته و زخمی شدند.
برپایه گزارشات مزبور، بر اثر دو انفجار در نزدیکی پارلمان افغانستان در کابل دستکم 25 نفر کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، در انفجار اول فردی خود را مقابل ساختمان پارلمان منفجر کرده و در انفجار دوم نیز یک اتومبیل بمب گذاری شده منفجر شده است. این انفجارها در ساعاتی رخ داده که کارمندان مشغول ترک محل کار خود بوده‌اند. گفتنی است طالبان بلافاصله پس از این انفجارها مسئولیت آن را برعهده گرفته است.

آخرین خبرهای جهان