ارسال

تداوم فعالیت های تبلیغی در سنندج و اطراف آن به مناسبت روز کومه له


2018-02-13| ۱۳۹۶-۱۱-۲۴

در ادامه فعالیت های تبلیغی به مناسبت فرار رسیدن 26 بهمن، روز کومه له، جمع دیگری از دوستان و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سنندج اقدام به فعالیت تبلیغی به مناسبت این روز کردند.
جمعی از فعالین و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران با گذاشتن تصاویر رهبران کومه له و حزب کمونیست ایران و تصاویر رفقای جانباخته و همچنین قراردادن پرچم های سرخ در "سنگ سیاه" سنندج موسوم به "کوچکه ره ش" در اطراف سنندج، 26 بهمن، روز کومه له را گرامی داشتند.

آخرین خبرهای ایران