ارسال

ادامه آکسیون های اعتراضی در یونان علیه سرکوبگری های جمهوری اسلامی


2018-01-14| ۱۳۹۶-۱۰-۲۴

در ادامه آکسیون های اعتراضی در یونان علیه جمهوری اسلامی، جمعی از فعالین سیاسی مقیم یونان با برپایی تجمعی در شهر "تسالونیکی" علیه سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی اعتراض کردند.
شرکت کنندگان در این آکسیون با نصب و برافراشتن عکس هایی از اعدام، شکنجه و جنایات جمهوری اسلامی در ایران، ضمن حمایت از اعتراضات اخیر مردم، اعتراض خود را علیه جمهوری اسلامی ابراز کردند. تجمع کنندگان همچنین صدها نوشته در خصوص ماهیت جمهوری اسلامی و سرکوبگری هاش در میان عابران و شهروندان یونان پخش کردند. شهر تسالونیکی که دومین شهر بزرگ یونان و از شهرهای مهم و توریستی این کشور است، در روزهای اخیر میزبان نمایندگان و مقامات جمهوری اسلامی بود.

آخرین خبرهای ایران