ارسال

تداوم اعتصاب کارگران نیروگاه یزد


2018-01-13| ۱۳۹۶-۱۰-۲۳

روز شنبه 23 دیماه، کارگران نیروگاه یزد برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیدند.

به گفته کارگران معترض عدم پرداخت 6 ماه حقوق، مشکلات معیشتی بسیاری برای آنان و خانواده هایشان ایجاد کرده است. این کارگران که از روز پنجشنبه 21 دیماه دست به اعتصاب زده اند، اعلام کرده اند تا رسیدن به تمامی مطالبات معوقه خود به سرکار بازنخواهند گشت.

آخرین خبرهای ایران