ارسال

ادامه فشار بر زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج


2018-01-12| ۱۳۹۶-۱۰-۲۲

گزارشات از زندان رجایی شهر کرج حاکی است که وضعیت خدمات رفاهی و بهداشتی در این زندان همچنان نامناسب است و زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج به شدت تحت فشارند.
زندانیان سیاسی این زندان همچنان از داشتن سیستم گرمایشی و آب گرم و فروشگاه و هواخوری مناسب و خدمات درمانی و پزشکی محرومند. این در حالی است که چندین ماه از انتقال زندانیان به یک بند امنیتی که مجهز به سیستم شنود و دوربین‌های مدار بسته فراوان است، می‌گذرد. فروشگاه زندان به تازگی پتو را به اجناس فروشی خود اضافه کرده اما به دستور رییس زندان به زندانیان سیاسی پتو نمی‌فروشند. قابل یادآوری است که زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج نزدیک به دو هفته است که در اعتراض به وضعیت حاکم بر زندان و فشار بر زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب زده اند و از پذیرش جیره غذای زندان خودداری می کنند. آنان اعلام کرده اند که تا برآورده شدن خواسته هایشان، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد..

آخرین خبرهای ایران