ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شرکت بلبرینگ‌سازی تبریز


2017-08-12 | ۱۳۹۶-۰۵-۲۱

به گزارش منتشره، روز شنبه 21 مرداد ماه دهها تن از کارگران شرکت بلبرینگ‌سازی تبریز در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود مقابل استانداری رژیم در آذربایجان شرقی دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش، کارگران نسبت به پرداخت نشدن ۶ ماه دستمزد معوفه و کم توجهی کارگزاران رژیم در خصوص توقف فعالیت این کارخانه اعتراض کردند. آنان به ناتوانی کارگزاران حکومتی در اداره کارخانه که از سوی دولت به آنها واگذار شده اعتراض کرده و اعلام نمودند، در نتیجه این واگذاری، کارخانه بلبرینگ سازی با ورشکستکی مواجه شده است. کارگران معترض در جریان این تجمع ضمن خواست پرداخت دستمزدهای معوقه خود نسبت به آینده کاری خود نیز ابراز نگرانی کردند.

آخرین خبرهای ایران