ارسال

صدور حکم نهایی دادگاه برای دو فعال کارگری


2017-08-12 | ۱۳۹۶-۰۵-۲۱

جداری فروغی وکیل جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد از صدور حکم نهایی دادگاه برای دو این دو فعال کارگری خبر داد.
نامبرده در این خصوص اعلام کرد، پس از گذشت ۵ ماه از آخرین جلسه دادگاهِ رسیدگی، روز پنج شنبه هفته گذشته، دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ساوه به وی ابلاغ شد. جداری فروغی افزود: در این حکم ، جعفر عظیم‌زاده از کلیه اتهامات پرونده که اخلال در نظم عمومی، جعل عنوان و تشویش اذهان عمومی بود، به طور کامل تبرئه شد. شاپور احسانی‌راد نیز از دو اتهام تشویش اذهان عمومی و جعل عنوان تبرئه و به اتهام اخلال در نظم عمومی به پرداخت ۹ میلیون تومان جزای نقدی در عوض شش ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

آخرین خبرهای ایران