ارسال

تجمع اعتراضی کارگران فلزکار در تهران


2017-08-12 | ۱۳۹۶-۰۵-۲۱

به گزارش منتشره، جمعی از کارگران فلزکار در اعتراض به خلف وعده مسئولان شرکت در تعاونی مسکن پرند در خصوص تحویل واحدهای مسکونی شان دست به تجمع زدند.
به گفته این کارگران، شرکت "هسا۱" به عنوان پیمانکار که مسئول واگذاری ۴۲ واحدمسکونی به این کارگران در فاز 6 شهر جدید پرند بوده، خلف وعده کرده و آپارتمان‌ها را تحویل نداده است. کارگران می‌گویند: از اوایل دهه ۹۰ قرار بود آپارتمان‌ ها به کارگران واگذار شود اما تاکنون این واگذاری انجام نشده است. در روزهای گذشته، شرکت مربوطه باکارگران تماس گرفته و خواستار پرداخت پولی بیشتر از قرارداد منعقده شده است تا بتواند آپارتمان‌ها را تحویل بدهد اما کارگران فلزکار می‌گویند: دیگر توان پرداخت مبلغ بیشتر را ندارند.

آخرین خبرهای ایران