ارسال

مرگ و مصدومیت ۲۹ کارگر طی چند روز گذشته


2017-08-11 | ۱۳۹۶-۰۵-۲۰

تنها طی چند روز گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار تعداد ۱۲ کارگر کشته و ۱۷ کارگر نیز دچار مصدومیت شدند.
طی چند روز اخیر، 12 کارگر در شهرهایی شیراز، لارستان، مشهد، اراک، سیستان و بلوچستان، بندر ماهشهر، بیرجند و شهر نقده به دلیل فقدان ایمنی محیط کار جان خود را از دست داده اند. در حوادث اخیر همچنین 17 کارگر نیز مصدوم شده اند. ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه ایمنی محیط کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

آخرین خبرهای ایران