ارسال

افزایش روزافزون تعداد دستفروشان در تهران


2017-08-11 | ۱۳۹۶-۰۵-۲۰

مدیرعامل شهربان شهرداری می‌گوید معابر عمومی تهران دیگر «ظرفیت و توان پذیرش سیل دستفروشان» را ندارد.
این کارگزار رژیم ضمن اذعان به افزایش دستفروشان در تهران، افزود، سومین مرحله از طرح «ساماندهی دستفروشان» در نیمه دوم شهریور اجرا و دستفروشان در ۲۰ نقطه پایتخت ساماندهی می‌شوند. «ساماندهی دستفروشان» توسط شهرداری معمولا با حمله ماموران شهرداری به دستفروشان، درگیری آن‌ها با دستفروشان و پراکندن بساط آنها در خیابان ها همراه است. اجرای دو مرحله قبلی این طرح نشان می‌دهد، گرچه ماموران روش‌های خشونت‌بارتری را برای جمع‌آوری دستفروشان به کار گرفته‌اند، اما  در خیابان‌ها بر تعداد بیکارانی که برای گذران زندگی راهی جز دستفروشی ندارند افزوده شده است.

آخرین خبرهای ایران