ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد ایران


2017-08-11 | ۱۳۹۶-۰۵-۲۰

کارگران گروه ملی فولاد ایران روز جمعه 20 مردادماه در بیست و سومین روز از اعتراضات خود، در مرکز شهر اهواز تجمع کردند.
کارگران معترض با حمل پلاکاردهایی، نسبت به عدم پرداخت مطالبات و بلاتکلیفی خود اعتراض کردند. کارگران فولاد ایران با تجمعات همه روزه شان، عزم راسخ خود را برای احقاق حقوقشان بنمایش گذاشتند. کارگران می گویند، مسئولان با وعده و وعیدها ی توخالی درصدند اعتراضات کارگران را خاتمه دهند.

آخرین خبرهای ایران