ارسال

در محکومیت بازگرداندن رضا شهابی به زندان


2017-08-11 | ۱۳۹۶-۰۵-۲۰

"اتحادیه آزاد کارگران ایران" و "کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری " با انتشار بیانیه هایی، بازگرداندن "رضا شهابی" فعال کارگری به زندان را قویا محکوم کرده و خواستار آزادی وی و تمام فعالان و کارگران دربند شدند.
در بخشی از این بیانیه ها تصریح شده است: «بی تردید همچنان که در طول سالهای گذشته، هیچ شکلی از سرکوب و بگیر و ببند و پرونده سازی بر علیه فعالین صنفی، کارگران و معلمان ایران را، لحظه ای از مبارزه برای تحقق مطالباتشان باز نداشته است، موج تازه سرکوب نیز نه تنها قادر به وارد کردن خدشه ای به پیشروی مبارزات حق طلبانه طبقه کارگر ایران نخواهد شد بلکه مبارزات جاری کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر بخشهای زحمتکش مردم ایران را بیش از پیش به هم پیوسته تر خواهد کرد.»

آخرین خبرهای ایران