ارسال

عدم پرداخت دستمزد مهمانداران پیمانکاری رجا


2017-08-10 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۹

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" مهمانداران پیمانی "راه آهن رجاء" دارای سه ماه دستمزد معوقه می باشند.
برپایه این گزارش، این کارگران که به عنوان مهماندار تحت مسئولیت چندین شرکت راهبردی رجا همانند "سیمرغ، ماربین و جهان گلشن امین" و چند شرکت دیگر به کارهای خدمات دهی به مسافران مشغول‌اند اعلام کردند، هر کدام از آنان دارای 4 تا 15 سال سابقه کار می باشد که مسئولان این شرکت به بهانه های مختلف از پرداخت دستمزدهای معوقه آنان خودداری می ورزند.

آخرین خبرهای ایران