ارسال

تجمع اعتراضی شهروندان دزفول


2017-08-10 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۹

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه شمار زیادی از شهروندان دزفول در اعتراض به طرح کانال "علی مالک" مبنی بر انتقال آب "دز" به اندیمشک، دست به تجمع زدند.
شهروندان دزفول با برپایی تجمع مقابل فرمانداری رژیم در این شهر نسبت به انتقال آب از رودخانه دز با احداث کانال انتقال آب در اندیمشک اعتراض کردند. تجمع‌کنندگان خواستار پاسخگویی و شفاف‌سازی مسؤولان نسبت به انتقال آب از این رودخانه شدند. گفتنی است در روزهای اخیر طرح ساخت کانالی با عنوان "علی مالک" و با هدف ایجاد فضای تفریحی در شهرستان اندیمشک مطرح شده که مردم دزفول نسبت به ابعاد غیر استاندارد این کانال و خروج آب از مسیر رودخانه معترض هستند. تجمع‌کنندگان می‌گویند طرح کانال علی مالک آب دزفول را با اهداف ایجاد فضای تفریحی به اندیمشک منتقل می‌کند.

آخرین خبرهای ایران