ارسال

تجمع اعتراضی رانندگان کامیون در آمل


2017-08-10 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۹

به گزارش منتشره، شماری از رانندگان کامیونهای حمل مرغ در آمل در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست به اعتصاب و تجمع زدند.
روز پنجشنبه 19 مرداد ماه رانندگان معترض با بستن محور هراز ـ آمل و خودداری از به مقصد رساندن بار کامیونها نسبت به سطح نازل دستمزدهای خود اعتراض کردند. آنان با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار توجه مقامات به خواسته هایشان شدند. گفتنی است یکی از رانندگان به نمایندگی از سایر معترضین به خبرگزاری حکومتی "ایلنا" اعلام کرد تا رسیدن به خواسته های خود به سر کار باز نخواهند گشت.

آخرین خبرهای ایران