ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران ایران سوئیچ و شهرداری بندرعباس


2017-08-10 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۹

به گزارش منتشره، کارگران کارخانه ایران سویچ واقع در تهران و کارگران فضای سبز شهرداری بندرعباس دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند.
برپایه این گزارش، 6 ماه دستمزد و 13 ماه حق بیمه کارگران کارخانه ایران سوئیچ تولید کننده انواع تابلو برق در ایران واقع در تهران - کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، پرداخت نشده است. لازم به ذکر است که بیست کارگر این واحد تولیدی در سال جاری اخراج شدند و کارگران دیگر نیز بدلیل احتمال تعطیلی کارخانه در آستانه بیکاری قرار دارند. همچنین 4 ماه دستمزد و چندین ماه حق بیمه کارگران فضای سبز شهرداری بندرعباس پرداخت نشده است. این کارگران در رابطه با تمدید قراردادشان با مشکل روبروهستند.

آخرین خبرهای ایران