ارسال

تجمع زنان تاکسیران بجنورد


2017-08-10 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۹

به گزارش منتشره، زنان تاکسیران بجنورد در اعتراض به افزایش حق کمیسیون، در محل شورای شهر تجمع کردند.
یکی از رانندگان با اشاره به افزایش حق کمیسیون دفاتر تاکسی گفت: مدیر دفتر "نشاط" به عنوان تنها دفتر آژانس بانوان در بجنورد، از آنها خواسته است تا مابه التفاوت حق کمیسیون از ابتدای فروردین ماه تاکنون را نیز پرداخت کنند این درحالی است که هنوز تعرفه های جدید و افزایش قیمت های تاکسی مترها اعمال نشده است. وی افزود، مابه التفاوت حق کمیسیون از عید تاکنون معادل 50 هزار تومان شده است که پرداخت این رقم برای آنان مشکل است.

آخرین خبرهای ایران