ارسال

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی صنایع دریایی ساحل اروند


2017-08-10 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۹

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" روز چهارشنبه جمعی ازکارگران شرکت صنایع دریایی "ساحل اروند" با خواست بازگشت بکار و در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود، مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند و اداره کار، تجمع کردند.
کارگران معترض در خصوص تجمع خود اعلام کردند، 9 ماه است که به بهانه های واهی از کار اخراج شده اند و کارفا حاضر نیست دستمزدهای معوقه آنان را پرداخت کند. گفتنی است اردیبهشت ماه سال گذشته کارفرمای این شرکت 150 نفر از کارگران شاغل در این شرکت را که دارای سابقه کاری بیش از 6 تا 10 سال بودند را از کار اخرج کرد و به جای آنان، کارگران دیگری را با دستمزدی بسیار نازل استخدام کرد.

آخرین خبرهای ایران