ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شبکه آب و فاضلاب روستایی آبادان


2017-08-10 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۹

به گزارش منتشره، روز چهارشنبه جمعی از کارگران شبکه آب و فضلاب روستایی آبادان با تجمع مقابل اداره آب و فاضلاب این شهرستان، نسبت به عدم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود اعتراض کردند.
برپایه این گزارش، حقوق و مزایای این کارگران از سال 93 هر چهار ماه یکبار به طور نا منظم پرداخت شده است و اکنون حدود 4 ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. علاوه بر این حق بیمه کارگران نیز در موعد مقرر پرداخت نمی شود. گفتنی است علاوه بر 4 ماه دستمزد معوقه و حق بیمه کارگران، آنان دارای مطالبات دیگری از جمله "هزینه های لباس کار، کفش ایمنی، بن کارگری و خدمات رفاهی" نیز می باشند.

آخرین خبرهای ایران