ارسال

بازداشت 64 دختر و پسر در یک مهمانی خصوصی در اصفهان


2017-08-09 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۸

اطلاعات سپاه پاسداران رژیم در اصفهان گفته که ۶۴ دختر و پسر جوان را در اطراف شهر اصفهان بازداشت کرده است.
سپاه پاسداران گفته که افراد دستگیر شده مشروبات الکلی مصرف کرده و «رقص و پایکوبی» می‌کردند. بازداشت افراد در مهمانی‌های خصوصی سال‌ها است که به رویه‌ای عادی تبدیل شده اما احکامی که به دنبال این دستگیری‌ها صادر می‌شود، خبر‌سازند و واکنش‌های بسیاری را به دنبال دارند.

آخرین خبرهای ایران