ارسال

جانباختن کارگر مصدوم پتروشیمی فارابی


2017-08-09 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۸

یک کارگر پتروشیمی فارابی چند روز پس از سوختگی در محل کار، جان خود را از دست داد.
طی چند روز اخیر نشت بخار در پتروشیمی فارابی منجر به سوختگی شدید یک کارگر شد. این کارگر پس از چند روز بستری‌شدن در بیمارستان، براثر شدت سوختگی جان خود را از دست داد. براساس سازمان پزشکی قانونی رژیم، در 10 ماه اول سال گذشته، دستکم یکهزار و 367 کارگر در حوادث کاری جان خود را از دست داده اند.

آخرین خبرهای ایران