ارسال

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر پردیس


2017-08-02 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۱

به گزارش خبرگزاری حکومتی "تسنیم" جمعی از متقاضیان مسکن مهر فاز 9 پردیس در اعتراض به تاخیر شرکت عمران پردیس در واگذاری واحدهای مسکونی، مقابل این شرکت تجمع کردند.
برپایه این گزارش، مشکلات متقاضیان مسکن مهر با شرکت عمران پردیس، همچنان ادامه دارد و پیش از این نیز تجمعات گسترده تری در اعتراض به عملکرد این شرکت از سوی متقاضیان مسکن مهر انجام شده است، اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی خواسته های آنان نبوده است.

آخرین خبرهای ایران