ارسال

اعدام دستکم چهار زندانی دیگر در زندان های ایران


2017-08-09 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۸

دستگاه قضایی رژیم دستکم چهار زندانی دیگر را در زندان های ایران اعدام کرد.
روز سه شنبه 17 مردادماه یک زندانی ۲۷ ساله به اتهام "قتل" در زندان "شیبان" اهواز اعدام شد. همزمان یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه و یک زندانی دیگر در زندان ایلام به اتهام مشابه به دار آویخته شدند. از سوی دیگر، یک زندانی در زندان مرکزی اصفهان با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” اعدام شد. در همین حال گزارشات حاکی است که سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رژیم در جریان بررسی طرح تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر، اذعان کرد، در حال حاضر ۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومان مواد مخدر در زندان‌ها در انتظار اعدام هستند.

آخرین خبرهای ایران