ارسال

بازداشت فعال کارگری رضا شهابی


2017-08-08 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۷

به گزارش "هرانا" صبح روز سه شنبه "رضا شهابی" عضو سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد برای تحمل سه ماه حبس بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
برپایه این گزارش، به دنبال تماس های مکرر دادستانی رژیم در تهران با این فعال کارگری برای مراجعت به زندان و همچنین اقدام دادستانی برای توقیف وثیقه، رضا شهابی بازداشت و برای تحمل سه ماه حبس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این درحالی است که وضعیت جسمی رضا شهابی به دلیل آزار و اذیت های دوران بازجویی و حبس و نیز دو عمل جراحی سنگین همچنین عوارض ناشی از اعتصابات غذا، بحرانی است و مشکلات معیشتی و ممانعت از بازگشت بکار، شرایط بحرانی ایشان را تشدید کرده است.

آخرین خبرهای ایران