ارسال

تجمع اعتراضی دانشجویان پرستاری در بندرعباس


2017-08-08 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۷

به گزارش منتشره، روز سه شنبه شماری از دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستانهای بندرعباس دست به تجمع زدند.
معترضان با تجمع و تشکیل زنجیره‌ انسانی در محوطه بیرونی دانشگاه پرستاری بندرعباس به طرح مقامات رژیم برای تربیت پرستار بیمارستانی اعتراض کردند. تجمع کنندگان اجرای این طرح را موجب به خطر افتادن جدی سلامت بیماران و مراجعان به بیمارستان ها و مراکز درمانی دانستند. آنان همچنین با اشاره به وجود فارغ التحصیلان بیکار دانشکده های پرستاری، از بین رفتن حقوق تحصیل کردگان این رشته و همچنین فراهم شدن بستری برای بهره کشی از پرستاران و تزلزل شدید امنیت شغلی آنان را از دیگر آسیب های این طرح معرفی کردند.

آخرین خبرهای ایران