ارسال

تجمع مجدد کارگران گروه ملی فولاد اهواز


2017-08-08 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۷

بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران "گروه ملی صنعتی فولاد اهواز" که طی چند ماه گذشته هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند، صبح روز سع شنبه برای چندمین روز پیاپی مقابل ساختمان بانک ملی شعبه امانیه تجمع کردند.
این کارگران که روز دوشنبه نیز مقابل یکی دیگر از ساختمانهای شعبه مرکزی بانک ملی ایران واقع در خیابان ۲۴ متری شهر اهواز تجمع کرده بودند، اعلام کردند، دلیل تکرار اعتراض آنها بی‌توجهی مسئولان بانک ملی به مطالباتشان است که به تازگی مالکیت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را بر عهده گرفته است. این کارگران یادآور شدند، مطالبات بین ۵ تا ۸ ماه است هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و همچنین حق سنوات آنان نیز از سال ۹۰ تاکنون پرداخت نشده است.

آخرین خبرهای ایران