ارسال

اعدام دو زندانی در زاهدان و زنجان


2017-08-07 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۶

دستگاه قضایی رژیم دستکم دو زندانی دیگر را در زندان های زاهدن و زنجان اعدام کرد.
روز دوشنبه 16 مردادماه یک زندانی از محکومان جرایم "مواد مخدر" در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.این زندانی روز یکشنبه 15 مردادماه برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود. همزمان در همین روز، یک زندانی دیگر در زندان مرکزی زنجان اعدام شد. طی روزهای اخیر "سازمان حقوق بشر ایران" گزارش کرد، تنها در ماه ژوئیه سال جاری میلادی وقوع ۱۰۰ اعدام در ایران را به ثبت رسانده است.

آخرین خبرهای ایران